Voorbeeldborders

Voor elke grondsoort zijn er geschikte zaadmengsels. Ook kan er een zaadmengsel op verzoek worden samengesteld. Zelfs is het mogelijk om een streekeigen mengsel samen te stellen, met soorten die in het wild in de betreffende streek voorkomen.

Bestaande graslanden kunnen door een andere vorm van beheer worden omgevormd tot bloemrijke weilanden, ook in de agrarische sector.