Inheemse bloemenweiden & biodiversiteit

Na enkele jaren ontwikkelt een bloemenweide zich, de diversiteit wordt groter, er komen meer insecten voor. Het is leuk om dat te monitoren, door te noteren welke soorten je ziet en wanneer.

Waarom is het belangrijk om inheemse bloemenmengsels te gebruiken en niet de vaak aangeboden zogenoemde ‘carnavalsmengsels’?

Het is uit onderzoek* gebleken dat op inheemse bloemen en planten veel meer verschillende soorten insecten en wilde bijen voorkomen dan op exoten en daarmee is de bijdrage van de inheemse planten aan de biodiversiteit beduidend hoger.

* Maarten Immerzeel ‘Kruidenrijke zaadmengsels; In hoeverre kunnen soortensamenstelling van zaadmengsels en het gebruik hiervan bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit?