Zeisteam & workshops

Zeisteam Zundert aan het werk

Het beheren van een bloemenweide is goed te doen met de zeis. Is er in jouw gemeente een stuk grasland, wat je door verschralingsbeheer bloemrijker wilt krijgen? Vorm dan een zeisteam samen met enkele andere bewoners. Vraag medewerking van je gemeente, voor financiële ondersteuning en ga aan de slag!

Hoe kan ik een zeisteam opzetten?

  1. Zoek in je buurt een kaal grasveldje. Of zoek een stukje kaal land, waar nog niets op staat. Dat laatste kun je dan gaan inzaaien met een inheems meerjarig mengsel.
  2. Verzamel een groepje mensen, die allemaal enthousiast zijn over jouw idee om een zeisteam op te richten en zelf het beheer van een bloemenweide ter hand te nemen.
  3. Als je een groepje hebt, kun je contact met mij opnemen, dan kan ik je helpen met het opstellen van een begroting.
  4. Stap met je idee en je begroting naar de gemeente. In het kader van bewonersparticipatie zullen de meeste gemeenten je idee willen ondersteunen. Sommige gemeenten kennen het ‘uitdaagrecht’. Daarmee kun je de gemeente uitdagen, als je iets beter of goedkoper kunt dan de gemeente zelf. (En natuurlijk kun jij het beheer van een bloemenweide beter!)
  5. Als je medewerking krijgt van je gemeente, kan ik een zeisworkshop voor je groep verzorgen. Na een dag kun je al goed zelf aan de slag. Je leert de techniek en het onderhouden van je gereedschap.
  6. Met het budget van je begroting kun je zelf zeismateriaal aanschaffen. Ik kan je daarbij helpen.

Hoe vaak moet ik maaien om een bloemrijke weide te krijgen?

Hoe vaak je moet maaien hangt af van de grondsoort. Op zandgrond zul je minder vaak hoeven te maaien dan op rijke kleigrond, meestal volstaat 1 of 2 x per jaar. Begin met een niet te groot stuk, je kunt altijd uitbreiden als blijkt dat het goed gaat.

Wat is het doel van verschralingsbeheer?

Door het gras te laten groeien totdat het in bloei komt, het daarna af te maaien met de zeis en af te voeren, kun je de bodem verschralen. Je zult zien dat er dan meer kruiden in de grasmat komen. Op zandgrond zul je sneller tot een bloemrijk resultaat komen, dan op kleigrond. Doe daarom altijd eerst een proef om te zien wat de samenstelling van je bodem is. De instructie daarvoor vind je hier .

Is zeismaaien gevaarlijk?

Als je de instructies opvolgt die je in de workshop krijgt, is het niet gevaarlijk. Je leert hoe je om moet gaan met de zeis, zodanig dat je zelf veilig kunt werken en anderen geen schade toebrengt.

Zeisen-maaibeheer-verschralingsbeheer