Inheemse bloemenweiden

Meerjarige bloemenweide met steenanjer en zandblauwtje

Het aanleggen van een inheemse bloemenweide of bloemenberm heeft meteen effect op de insectenpopulatie. Al heb je maar een klein stukje grond tot je beschikking, alle kleine postzegeltjes bij elkaar hebben een groot effect.
En behalve voor de insecten, heeft een mooie bloemenweide ook grote waarde voor de gezondheid van mensen.

Welke locaties zijn geschikt?

Je wilt een bloemenweide, hoe pak je dat aan? Allereerst kijk je of de locatie geschikt is. Een bloemenweide heeft zon nodig, kies daarom een open, zonnige plek.

Kijk goed naar de grondsoort: droog, vochtig, zandgrond, kleigrond, veengrond, voedselrijke of -arme grond. En stem hier de keuze van het zaadmengsel op af.

Bloemenweide met Verbascum

Welk eindresultaat wil je?

Wil je graag het eerste jaar veel mooie bloemen? Kies dan voor akkerbloemen en ruderale mengsels (met een- en tweejarige bloemen). Hierbij is een tweejaarlijkse lichte verstoring van de grond nodig, om de soorten te behouden.

Wil je meer doen voor de (wilde) bijen, vlinders en vogels? Kies dan voor een meerjarig bloemrijk grasland. Dat is iets meer ingetogen en ontwikkelt zich langzamer in de loop van jaren.

Het beheer

Een bloemenweide aanleggen is niet heel moeilijk, maar haar goed onderhouden, zodat het na tien jaar nog steeds een bloemrijke weide is, is dat wel. Het vereist een goed maaibeheer, en bijsturen op de juiste tijd. Heb je daar moeite mee, dan kan ik je helpen.

Ik nodig je graag uit voor een gesprek en denk met je mee. Neem gerust vrijblijvend contact op via e-mail of telefoon.

messenbalk
maaien met een balkmaaier
Maaien op ambachtelijke wijze met een paard met balkmaaier

Hulp bij de aanleg

Heb je hulp nodig bij de aanleg van je bloemenweide? Ik kan je daarin begeleiden. Kijk hieronder voor mijn plan van aanpak.

Plan van aanpak

1. In een eerste onderzoek wordt duidelijk welk bloemenmengsel geschikt is voor je grond .

2. Afhankelijk van de situatie wordt de grond voorbereid om in te zaaien. Dat kan zijn door afplaggen van de graszode; of door een lichte grondbewerking.

3. De grond wordt ingezaaid, bij voorkeur in het najaar.

4. Afhankelijk van het mengsel kun je in het daaropvolgende voorjaar al een mooi resultaat zien. Elk jaar daarna ontwikkelt de weide zich verder tot een gevarieerde bloemenweide.

5. In overleg kiezen we voor een vorm van beheer. Daarin wordt bepaald hoe vaak, hoe en op welke tijdstippen er gemaaid moet worden.

Bloemenweide met Margriet
bloemenweide Margriet en Steenanjer