Over mij

Sinds 2010 ben ik werkzaam als vrijwillig tuinvogelconsulent voor Vogelbescherming Nederland. Mijn werkzaamheden bestaan daarbij uit het adviseren van particulieren over vogelvriendelijk inrichten van hun tuinen.

Bij dit werk werd mijn interesse voor biodiversiteit aangewakkerd en ontdekte ik dat zelfs in een kleine biotoop als een stadse achtertuin veel resultaat te behalen is, mits je de juiste voorwaarden schept.

Na mijn verhuizing naar een groot perceel in Brabant ben ik begonnen met de aanleg van bloemenweiden en de omvorming van bestaand weiland naar bloemrijk grasland. Het is geweldig om te zien hoe snel de insectenpopulatie zich herstelt, als je het juiste beheer toepast.

Geen vogelrijkdom zonder insecten; geen insecten zonder bloemen; geen bloemen zonder wilde bijen; geen mensen zonder bijen. Zo wordt duidelijk hoezeer wij verweven zijn met de natuur om ons heen.

Ik neem je graag bij de hand in de aanleg en het beheer van een bloemenweide of vogelrijke tuin. En laat je zien dat elke postzegeltuin een waardevolle rol kan vervullen in het grotere geheel.

Luci van Engelen