Over mij

Tuinen ontwerpen deed ik al jaren naast mijn werk als grafisch ontwerper. Maar pas sinds ik in Brabant ben gaan wonen heb ik ervaren hoe belangrijk het is dat tuinen meer biodivers worden. Ik heb daarom besloten om het ontwerpen en aanleggen van tuinen op grotere schaal te gaan doen.
Zelfs in een kleine biotoop als een stadse achtertuin is veel resultaat te behalen, mits je de juiste voorwaarden schept.
Na mijn verhuizing naar een groot perceel in Brabant ben ik begonnen met de aanleg van bloemenweiden en de omvorming van bestaand weiland naar bloemrijk grasland. Het is geweldig om te zien hoe snel de insectenpopulatie zich herstelt, als je het juiste beheer toepast.
Sinds 2010 ben ik tevens werkzaam als vrijwillig tuinvogelconsulent voor Vogelbescherming Nederland. Mijn werkzaamheden bestaan daarbij uit het adviseren van particulieren over vogelvriendelijk inrichten van hun tuin.
Geen vogelrijkdom zonder insecten; geen insecten zonder bloemen; geen bloemen zonder wilde bijen; geen mensen zonder bijen. Zo wordt duidelijk hoezeer wij verweven zijn met de natuur om ons heen.
Ik neem je graag bij de hand in de aanleg van jouw tuin of bloemenweide. En laat je zien dat elke postzegeltuin een waardevolle rol kan vervullen in het grotere geheel.

Luci van Engelen