Planten voor vogels

Merel en kardinaalsmuts
Merel in de Kardinaalsmuts

Zwarte Els (Alnus glutinosa)
Aantrekkelijk voor insecteneters, voor zaadeters zijn de zwarte propjes een lekkernij. Vinken, putters en sijzen foerageren hier graag.

Krentenboompje (Amelanchier laevis)
De nectar van de bloemen trekt talloze insecten aan, de krenten zijn aantrekkelijk voor houtduif, spreeuw, merel, zanglijster, en vink. Tussen de takken en bladeren vinden roodborst, heggenmus, winterkoning en diverse mezensoorten insecten.

Haagbeuk (Carpinus betulus)
Nestgelegenheid en voedsel: kevertjes, rupsen, spinnen in voorjaar, najaar gevleugelde zaden. Vink, koolmees en pimpelmees eten deze. Oudere bomen bieden nestgelegenheid aan spechten, mezen en boomklevers

Gele Kornoelje (Cornus mas)
Bloesem trekt insecten aan, kersen worden gegeten door merel, spreeuw en zanglijster.

Meidoorn (Crataegus monogyna)
Bloemen trekken insecten aan, zwartkop, heggenmus, winterkoning en roodborst eten deze. Door doornen goede schuil- en nestgelegenheid. Kramsvogel, koperwiek, merel en zanglijster eten van de bessen.

Wilde Kers / zoete Kers (Prunus avium)
Bloesem trekt insecten aan, kersen worden gegeten door merel, spreeuw en zanglijster.

Lijsterbes (Sorbus aucuparia)
Aantrekkelijk omdat de bloemen insecten aantrekken. Merel, zanglijster, kramsvogel, koperwiek, vink en keep eten de bessen. Vink en merel vinden hier nestgelegenheid.

Zuurbes (Berberis vulgaris)
Geschikte schuilplaats voor kleine vogels als winterkoning, roodborst en heggenmus. Bloemen trekken bijen en andere insecten aan.

Hazelnoot (Corylus avellana)
Dichte struik, of haag biedt schuilgelegenheid aan mezen, winterkoning, roodborst en heggenmus. Van de hazelnoten eten boomklevers, gaaien en grote bonte specht, of ze leggen er voorraden van aan. Eekhoorns en muizen vinden ze ook lekker.

Olijfwilg (Eleagnus multiflora)
Drachtplant voor honingbijen, maar ook voor andere insecten. Goede schuil- en vluchtplaats. Pimpelmees, koolmees en tjiftjaf komen op de insecten af.

Kardinaalsmuts (Euonymus europaeus)
Kool- en pimpelmees eten de rupsen van de struik en voeren hun jongen ermee. Bessen worden gegeten door merels en zanglijster.

Struikklimop (Hedrea helix ‘Arborescens’)
Een van de laatst bloeiende drachtplant voor bijen en andere insecten. Winterkoning, heggenmus en roodborst komen hier op af. De blauwzwarte bessen worden gegeten door merel, zanglijster, houtduif en spreeuw. Goede nestgelegenheid voor merel, huismus, winterkoning en roodborst.

Hulst (Ilex aquifolium)
Door het stekelige blad prima schuil- en vluchtplaats. Koperwiek, kramsvogel, zanglijster en merel eten de bessen.

Wilde liguster (Ligustrum vulgare)
Merel, zanglijster en koperwiek eten de zwarte bessen, goede schuilplaats voor kleine vogels en de geurende bloei zorgt voor insecten en dus ook voor insectenetende vogels.

Vogelkers (Prunus padus)
Bloesem trekt insecten ( en dus ook insectenetende vogels) aan, de bessen zijn een traktatie voor merel, spreeuw en zanglijster.

Sleedoorn (Prunus spinosa)
Merel, zanglijster, koperwiek en kramsvogel eten van de bessen. In voorjaar en zomer kunnen er veel bladluizen op zitten, huismus, koolmees eten deze graag. Bladluis trekt ook lieveheersbeestjes en andere insecten aan. Vogels eten ook van de rupsen.

Vuilboom (Rhamnus frangula)
Waardplant voor vele vlindersoorten. De bessen worden gegeten door merel, zanglijster en houtduif. De kleine groenachtige witte bloemen worden door hommels en bijen bezocht.

Hondsroos (Rosa canina)
De struik trekt vele soorten insecten, die een voedselbron zijn voor vogels. Putter, groenling en vink eten graag de bottels. Vogels gebruiken de struik ook om in te vluchten.

Egelantier (Rosa rubiginosa)
De struik trekt vele soorten insecten, die een voedselbron zijn voor vogels. Putter, groenling en vink eten graag de bottels. Vogels gebruiken de struik ook om in te vluchten.

Gewone Vlier (Sambucus nigra)
Bloemen trekken vliegende insecten aan: kevers, (zweef)vliegen en vlinders. De bessen zijn in trek bij: merel, spreeuw, zanglijster en houtduif.

Gelderse Roos (Viburnum opulus)
Er zijn niet veel vogels die de bessen eten, maar de pestvogel is er een groot liefhebber van. Goudvinken eten ze ook. Op de insecten die op de bloesem komen, komen roodborst, heggenmus, vliegenvanger e.d. af. Er wordt in deze struik niet genesteld, wegens de open structuur.