Categorie: bloemenweide

Bloemenweide september totaalbeeld

Bloemenweide wel maaien of niet maaien?

Het is september en de bloemenweidepracht is ten einde. Ik heb foto’s gemaakt van een door mij ingezaaide weide. Het totaalbeeld is hier dat de weide is uitgebloeid. Dat wordt door veel mensen als slordig ervaren. Maar als je van dichtbij gaat kijken, dan zie je nog veel bloemen en daarop vliegende insecten. Zie de onderstaande beelden met knoopkruid, slangenkruid, witte honingklaver en wilde peen.

Wanneer maai je het best een bloemenweide?

Het is juist nú van waarde om die spaarzame bloemen te laten staan, en de bijen hun laatste nectar te laten verzamelen. Het is dus beter om nog even te wachten met maaien, totdat er geen bijen meer op deze bloemen vliegen.

Heb je een weide waar echt niets meer bloeit en waarvan de planten beginnen in te storten, dan kun je beter beginnen met maaien, voordat alles plat ligt. Laat dan liefst minimaal 20% staan, zodat overwinterende insecten kunnen schuilen in de bloemenresten en zodat de vogels in de winter hier kunnen zoeken naar voedsel.

Wil je liever je bloemenweide niet maaien?

Wil je liever alle insecten sparen en maximaal voedsel bieden aan de vogels in de winter, dan maai je de bloemenweide niet. Maar dan loop je wel het risico dat je bloemenweide te voedselrijk wordt, en daar profiteren vooral de grassen van. Je krijgt dan, vooral op voedselrijke gronden, al gauw een overheersing van grassen. De bloemenrijkdom wordt gauw minder. En het is dan lastig om weer terug te komen op de bloemenrijkdom die je weide in het begin gaf.

Bloemenweide september totaalbeeld
De bloemenweide in september
Knoopkruid met blinde bij
Knoopkruid met blinde bij
Origanum vulgare met akkerhommel
Origanum vulgare met akkerhommel
Slangenkruid met akkerhommel
Slangenkruid met akkerhommel
Witte honingklaver
Witte honingklaver
Wilde peen
Wilde peen
Zadelsprinkhaan op Klaproos

Met een bloemenweide lok je bijzondere soorten aan

Heb je een bloemenweide? Dan doe je niet alleen jezelf een groot plezier, maar ook tal van andere organismen. Vele bijzondere vlinders, sprinkhanen, bijen en kevers weten hun weg te vinden naar je bloemenweide. Ik loop in de zomer geregeld met een camera de weide in, om bijzondere soorten vast te leggen. Hieronder zie je een aantal afbeeldingen van deze soorten. De soorten die bij jou voorkomen, zijn afhankelijk van het gebied waar je woont en de grondsoort in jouw tuin. Ikzelf tuinier op de hoge zandgronden in Brabant.

pyamawants op wilde peen
Pyamawantsen op Wilde Peen

Goudwesp
Goudwesp op Margriet
Icarusblauwtje
Icarusblauwtje
Sprinkhanendoder
Sprinkhanendoder
hooibeestje
Hooibeestje op uitgebloeid Gewoon Biggenkruid
kleine vuurvlinder
Kleine Vuurvlinder op Steenanjer
steppesprinkhaan
Steppesprinkhaan
koninginnepage vrouwtje
Koninginnepage op Duizendblad
Kleine vuurvlinder op Duizendblad

Waarom is het belangrijk om inheemse planten te zaaien?

De relatie tussen onze bestuivers (kevers, zweefvliegen, vlinders, wespen, bijen) en de bloemen waarop ze vliegen, is al miljoenen jaren geleden ontstaan. We weten het niet precies, maar dat was ongeveer 80 miljoen jaar geleden. Zonder het ontstaan van insecten zou er niet zoveel variatie bestaan in bloemkleur, grootte, vorm. De evolutie van de bloemen ging gelijk op met die van haar bestuivers.
De meeste bloemplanten zijn voor hun voortplanting afhankelijk van insecten en veel insecten zijn voor hun voortplanting volledig afhankelijk van bloemen.
De evolutie is zover gevorderd dat er een verfijnd systeem is ontstaan van bloemsoorten en hun bestuivers..
Als wij nu bloemen aanplanten, waar onze insecten niet mee bekend zijn, bijvoorbeeld omdat die van oorsprong in Noord-Amerika groeien, dan zullen geen, of maar enkele insecten daarvan profiteren, n.l. de generalisten.
De exotische bloemen lokken de bestuivers weg van onze eigen inheemse bloemen, die daardoor niet meer bestoven worden. En veel van onze eigen insecten zullen geen voedsel meer kunnen vinden.
Kortom: het evenwicht wat in miljoenen jaren is opgebouwd, wordt verstoord. Bloemsoorten zullen uitsterven, evenals insectensoorten.
Wil je meer weten over de relatie tussen bloemen en insecten? Lees dan ‘Niet zonder elkaar’, Louis Schoonhoven e.a.

Kortom: wil je onze eigen bijen, vlinders, zweefvliegen helpen? Zaai dan inheemse, streekeigen bloemenplanten, die van oorsprong in ons land groeien.

Waar vind je het juiste zaad voor een inheemse bloemenweide?

Er zijn diverse betrouwbare zaadleveranciers. Zij vermelden altijd dat hun zaden inheems en streekeigen zijn. Kijk in het lijstje hieronder.

De Bolderik https://debolderik.net/

De Cruydt-Hoeck https://www.cruydthoeck.nl/

Biodivers https://biodivers.nl/

Ecoflora https://www.ecoflora.be/