Tag: relatie tussen bloemen en insecten

Kleine vuurvlinder op Duizendblad bloemenweide

Waarom is het belangrijk om inheemse planten te zaaien?

De relatie tussen onze bestuivers (kevers, zweefvliegen, vlinders, wespen, bijen) en de bloemen waarop ze vliegen, is al miljoenen jaren geleden ontstaan. We weten het niet precies, maar dat was ongeveer 80 miljoen jaar geleden. Zonder het ontstaan van insecten zou er niet zoveel variatie bestaan in bloemkleur, grootte, vorm. De evolutie van de bloemen ging gelijk op met die van haar bestuivers.
De meeste bloemplanten zijn voor hun voortplanting afhankelijk van insecten en veel insecten zijn voor hun voortplanting volledig afhankelijk van bloemen.
De evolutie is zover gevorderd dat er een verfijnd systeem is ontstaan van bloemsoorten en hun bestuivers..
Als wij nu bloemen aanplanten, waar onze insecten niet mee bekend zijn, bijvoorbeeld omdat die van oorsprong in Noord-Amerika groeien, dan zullen geen, of maar enkele insecten daarvan profiteren, n.l. de generalisten.
De exotische bloemen lokken de bestuivers weg van onze eigen inheemse bloemen, die daardoor niet meer bestoven worden. En veel van onze eigen insecten zullen geen voedsel meer kunnen vinden.
Kortom: het evenwicht wat in miljoenen jaren is opgebouwd, wordt verstoord. Bloemsoorten zullen uitsterven, evenals insectensoorten.
Wil je meer weten over de relatie tussen bloemen en insecten? Lees dan ‘Niet zonder elkaar’, Louis Schoonhoven e.a.

Kortom: wil je onze eigen bijen, vlinders, zweefvliegen helpen? Zaai dan inheemse, streekeigen bloemenplanten, die van oorsprong in ons land groeien.

Waar vind je het juiste zaad voor een inheemse bloemenweide?

Er zijn diverse betrouwbare zaadleveranciers. Zij vermelden altijd dat hun zaden inheems en streekeigen zijn. Kijk in het lijstje hieronder.

De Bolderik https://debolderik.net/

De Cruydt-Hoeck https://www.cruydthoeck.nl/

Biodivers https://biodivers.nl/

Ecoflora https://www.ecoflora.be/