Inheemse bloemenweiden

Meerjarige bloemenweide met steenanjer en zandblauwtje

Het is hoopvol dat steeds meer mensen zich inspannen om iets te doen aan de afname van het aantal insecten en bijen, want we hebben deze bestuivers keihard nodig voor ons eigen voortbestaan. Met z’n allen kunnen we het tij nog keren!
Het aanleggen van een inheemse bloemenweide of bloemenberm heeft meteen effect op de insectenpopulatie. Al heb je maar een klein stukje grond tot je beschikking, alle kleine postzegeltjes bij elkaar hebben een groot effect.
En behalve voor de insecten, heeft een mooie bloemenweide ook grote waarde voor de gezondheid van mensen.

Op deze website licht ik een tipje van de sluier wat de mogelijkheden zijn, als je kiest voor een bloemenweide. Ik wil graag inzichtelijk maken dat tijd en kennis nodig zijn om tot een duurzame bloemenweide te komen. In dit proces kan ik je begeleiden.

Welke locaties zijn geschikt?

Je wilt een bloemenweide, hoe pak je dat aan? Allereerst kijk je of de locatie geschikt is. Een bloemenweide heeft zon nodig, kies daarom een open, zonnige plek.

Kijk goed naar de grondsoort: droog, vochtig, zandgrond, kleigrond, veengrond, voedselrijke of -arme grond. En stem hier de keuze van het zaadmengsel op af.

Bloemenweide met Verbascum

Welk eindresultaat wil je?

Wil je graag het eerste jaar veel mooie bloemen? Kies dan voor akkerbloemen en ruderale mengsels (met een- en tweejarige bloemen). Hierbij is een tweejaarlijkse lichte verstoring van de grond nodig, om de soorten te behouden.

Wil je meer doen voor de (wilde) bijen, vlinders en vogels? Kies dan voor een meerjarig bloemrijk grasland. Dat is iets meer ingetogen en ontwikkelt zich langzamer in de loop van jaren.

Voordelen bloemenweide

• Minder onderhoud

• Aantrekkelijk voor insecten

• Goedkoper in aanleg dan vaste plantenborder

Nadelen bloemenweide

• Wordt soms als slordig ervaren

• Specifiek onderhoud nodig

• Niet veelvuldig betreedbaar

Het beheer

Een langdurig mooie bloemenweide heeft een goed beheer nodig. Dat wordt vaak onderschat. Kennis van zaken is nodig om tot een blijvend mooie bloemenweide te komen. Hierin kan ik je begeleiden.

Ik nodig je graag uit voor een gesprek en denk met je mee. Neem gerust vrijblijvend contact op via e-mail of telefoon.

messenbalk
maaien met een balkmaaier
Maaien op ambachtelijke wijze met een paard met balkmaaier

De aanleg

Heb je hulp nodig bij de aanleg van je bloemenweide? Kijk op de pagina ‘Aanpak & kosten’.

Bloemenweide met Margriet
bloemenweide Margriet en Steenanjer