Aanpak & kosten

Plan van aanpak bij de aanleg

Heb je hulp nodig bij de aanleg van je bloemenweide of bij de aanleg van een vogelrijke tuin? Kijk hieronder voor mijn plan van aanpak.

1. In een eerste, vrijblijvende, bezoek aan je tuin wordt duidelijk wat je wensen zijn en welk bloemenmengsel geschikt is voor je grond. Of welke planten geschikt zijn voor de ligging van je tuin en de grondsoort. Ik meet de tuin op en maak een begroting.

2. Ik maak een vlekkenplan en daarna eventueel een uitwerkte tekening, als het gaat om een compleet ontwerp.

3. Afhankelijk van de situatie wordt de grond voorbereid om in te zaaien of planten. Dat kan door afplaggen van de graszode; of door een lichte grondbewerking.

3. De grond wordt ingezaaid, bij een meerjarig mengsel gebeurt dat bij voorkeur in het najaar. Inplanten gebeurt bij voorkeur in het najaar.

4. Afhankelijk van het bloemenmengsel kun je in het daaropvolgende voorjaar al een mooi resultaat zien. Elk jaar daarna ontwikkelt de weide zich verder tot een gevarieerde bloemenweide.

5. In overleg kiezen we voor een vorm van beheer. Daarin wordt bepaald hoe vaak, hoe en op welke tijdstippen er gemaaid moet worden.

Meerjarige inheemse bloemenweide Zundert
Meerjarige inheemse bloemenweide in de gemeente Zundert