Aanpak & kosten

Plan van aanpak bij de aanleg

Heb je hulp nodig bij de aanleg van je bloemenweide? Kijk hieronder voor mijn plan van aanpak.

1. In een eerste, vrijblijvende, bezoek aan je tuin wordt duidelijk welk bloemenmengsel geschikt is voor je grond. Op arme grond is het soms mogelijk om alleen een verschralingsbeheer toe te passen om de zadenbank, die al in de grond aanwezig is, te activeren. Ik meet de tuin op en maak een begroting.

2. Afhankelijk van de situatie wordt de grond voorbereid om in te zaaien. Dat kan zijn door afplaggen van de graszode; of door een lichte grondbewerking.

3. De grond wordt ingezaaid, bij een meerjarig mengsel gebeurt dat bij voorkeur in het najaar.

4. Afhankelijk van het mengsel kun je in het daaropvolgende voorjaar al een mooi resultaat zien. Elk jaar daarna ontwikkelt de weide zich verder tot een gevarieerde bloemenweide.

5. In overleg kiezen we voor een vorm van beheer. Daarin wordt bepaald hoe vaak, hoe en op welke tijdstippen er gemaaid moet worden.

Meerjarige inheemse bloemenweide Zundert
Meerjarige inheemse bloemenweide in de gemeente Zundert